Algemene voorwaarden

SOOF (eenmanszaak) 

Pottenbakkersweg 11, 1730 Asse

+324 97 15 07 23

contact@heyitssoof.com

BE48 9733 9053 1027

Btw-nummer: BE0750509388

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die Soof worden toevertrouwd. Alle mondelinge en schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden. Tenzij wanneer dit formeel door Soof werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de oprachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgegeven door Soof. 

 

Art. 1 Leveringsvoorwaarden

Soof levert enkel en alleen in België. Soof zal ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met de uitvoering van bestellingen van producten. 

 

Uiteraard doe ik er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk te versturen. Soof is niet verantwoordelijke voor verlies, schade en diefstal door de post. 

 

Art. 2 Betaalmogelijkheden 

Op de website van Soof is het mogelijk om met volgende betaalwijzen te betalen: Bancontact. Betaling gebeurt steeds via online betaling. De bestelde producten worden pas verzonden na bevestiging van betaling. 

 

Art. 3 Wettelijke garantie

Soof verzekert dat het product in goede staat is en werkt. Als dat niet het geval is, heeft de klant recht op een reparatie, vervanging of terugbetaling. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. 

 

Alle klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen door de klant aan Soof te worden meegedeeld binnen een termijn van 14 dagen na de levering of afhaling. Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Soof. Indien binnen deze termijn van 14 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard.